Rikostaustaote

Vapaaehtoisen rikostaustaote

Viialan Viri täsmensi kokouksessaan 16.5.2023 tarvittaessa pyytävänsä rikostaustaotteen lasten kanssa toimivilta.


Toukokuussa 2014 voimaan tullut laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostausta selvittämisestä (148/2014) koskee lasten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä. Laki antaa yhdistykselle mahdollisuuden tietyin edellytyksin selvittää vapaaehtoisen rikostausta.
Rikostaustaote voidaan tarkastaa 1.5.2014 ja sen jälkeen toimintaan tulleilta lasten kanssa toimivilta vapaaehtoisilta. Seura pyytää asianomaista toimittamaan rikostaustaotteen.

Seuran työsuhteessa olevilta ja alaikäisten sopimusurheilijoiden valmentajilta rikosrekisteriote on pakollinen.


Seura maksaa asianomaiselle sähköisesti hankitun rikostaustaotteen maksun, kululomaketta vastaan. tilaaminen täältä (avautuu uuteen ikkunaan)

 

lisää vapaaehtoisen rikostaustaoteesta täältä (avautuu uuteen ikkunaan)